موارد مصرف کرم فریز شده

  • به عنوان غذای اصلی ماهی های زینتی و آکواریومی
  • به عنوان مکمل غذایی میگو و همچنین قزل الا و دیگر ماهی های سردابی و گرمابی در استخرهای پرورش شیلات
  • به عنوان غذای مکمل به جای کرم سفید در پرورش ماهیان خاویاری

 

مزایای استفاده از کرم منجمد شده

  • افزایش رشد وضریب تبدیل غذایی بهتر
  • افزایش سلامتی ومقاومت دربرابر انواع بیماری ها واسترس های محیطی
  • تلفات کمتر به دلیل استفاده از غذای باکیفیت
  • افزایش تخم ریزی در آبزیان مولد
  • آزمایشات و تحقیقات انجام شده توسط متخصصان ایران و جهان بر روی پست لارو میگو ، قزل آلا ، میگوی آب شیرین ، انگشت قد گربه ماهی آفریقایی ، ماهیان خاویاری ، لارو ماهی سفید ( مهمترین ماهی تجاری ایران ) و انواع بچه ماهی هایی که از کرم خاکی نیز تغذیه نموده اند بیانگر تفاوت معنی داری در رشد و نمو ، تولید مثل ، سلامتی و ضریب تبدیل بهتر نسبت به گروه های شاهد است.
  • پروتیین بالا و سهل الهضم باعث شده کرم خاکی در رده بهترین مواد مغذی برای انواع آبزیان قرار گیرد .

شرایط و نحوه مصرف کرم منجمد شده:

در هر روز به مقدار بیست درصد از کرم خاکی مرغوب و فریز شده را در جیره غذایی آبزیان بگنجانید. درصورت لزوم میتوانید کرم خاکی را قطعه قطعه (بستگی به شرایط جثه آبزی مورد نظر ) نموده سپس مصرف نمایید.

مواد غذایی موجود در کرم خاکی منجمد شده:

مواد غذایی موجود در کرم خاکی از قبیل اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب ضروری مانند هیستیدین ، متیونین ، فنیل آلانین ، لیزین ، اسید لینولئیک ، امگا ۳ ،امگا ۶، خاکستر و چربی تقریباٌ به طور کامل نیازهای غذایی انواع آبزیان را پوشش می دهد.