کود آهن ۶ درصد میکروگرانوله GREEN star اسپانیا اورتو اورتو ۵/۲با گواهینامه ثبت کودی

  • میزان ماده موثر : Iron(Fe)-EDDHA = 6%W/W – Ortho-Ortho = 5.25%
  • میزان مصرف: مصرف خاکی
  • موارد مصرف: نهال-درختان میوه-گیاهان تزیینی – صیفی جات و …
  • زمان مصرف: بستگی به نوع گیاه دارد.
  • نوع بسته بندی: یک کیلویی

کود آهن میکروگرانول 6% یک کیلویی GREEN Star اسپانیا اورتو اورتو ۵/۲ با گواهینامه ثبت کودی با کیفیت عالی که در خاک‌های با اسیدیته‌ی بالا، بیشترین جذب را دارد.