کود کامل آلی گرانوله به شماره ثبت ماده کودی 61540 حاوی عناصر ماکرو، مواد آلی و ریز مغذی ها

ترکیبات مهم: فسفر، ازت، پتاسیم، گوگرد – ماده آلی

مخصوص زراعت – باغات – صیفی جات

دستورالعمل استفاده:

نوع محصول

مقدار مصرف: کیلوگرم/ هکتار

محصولات گلخانه ای و گیاهان زینتی

800-400

سبزیجات، گوجه فرنگی، توت فرنگی و سیب زمینی

900-400

غلات(گندم، درت، برنج، جو و …) و حبوبات

1000-500

پنبه، چغندرقند، نیشکر و سایر محصولات صنعتی

800-300

پسته، انگور، مرکبات، خرما، کیوی، انا ر و سایر درختان

درخت 6-3 کیلوگرم / یا 800-600 کیلوگرم / هکتار