مصارف گوگرد معدنی

  • تولید کود کشاورزی: تولیدکود مرغی غنی شده
  • مبارزه با پسیل درختان پسته، کرم خراط گردو و مبارزه با انواع آفات
  • گوگرد به علت دارا بودن خاصیت قارچ کشی، خاک را ضد عفونی می کند.
  • استفاده برای خاک و زمین کشاورزی برای پائین آوردن پی هاش ( PH ) خاکهای قلیایی

خاک به عنوان بستر اصلی کشت گیاه و نیز محیطی منحصر به فرد برای انواع حیات محسوب می شود. کمبود مواد آلی از یک سو و آهکی و قلیائی بودن اراضی کشاورزی از سوی دیگر موجب پدیدار شدن انواع ناهنجاری ها، افت پتانسیل در تولید محصولات کشاورزی، کاهش سطح حاصل خیزی خاک های زراعی و بحران های زیست محیطی می شود. با توجه به اثرات مفید کاربرد گوگرد معدنی در طبیعت، استفاده از این محصول به عنوان کود و سموم برای از بین بردن ناهنجاری های خاک،‌ نقش به سزایی دارد .
خاک معدنی بعد از ازت، فسفر، پتاس، چهارمین عنصر پر مصرف برای گیاهان به شمار می رود با توجه به اثرات مفید گوگرد در از بین بردن سفیدک مو (انگور) به توصیه ی کارشناسان استفاده از آن برای حفظ نباتات و از بین بردن کرم سفید ریشه و حشرات موذی ضروری می باشد. مصرف گوگرد معدنی باعث پائین آمدن (پ هاش) خاک شده و این امر دسترسی گیاه را به عناصر ذخیره شده در خاک آسان می کند.

گوگرد معدنی در بسته بندی متنوع و قیمت مناسب