جستجو
09302578458 | 09127984958

دسته: npk

تلفن تماس: 09127984958| 09302578458
NPK 20 20 20

به کود هایی که مجموع عناصر فوق را با هم و به نسبت متناسب دارا باشد اصطلاحا کود کامل یا NPK گفته میشود.
گیاهان بیشتر از هرچیزه دیگه به سه عنصر نیتروژن (N) ، فسفر (P) و پتاسیم (K) نیاز دارند.

انواع NPK ZAGRA water soluble fertilizer

npk 20 20 20
npk 10 52 10
npk 12 12 36
npk 15 5 30