کود ورمی کمپوست فارم ایان صورت کاملا ارگانیک  و با استفاده از مواد اولیه  درجه یک در کمپوست فارم ایران با استفاده از ماشین آلات حرفه ای و نظارت کامل کارشناسان و مهندسین در  دوره چهار ماهه کامل تولید شده و پس از سه بار سرند با نمره (مش) دو و انجام آزمایشات لازم و پاسخ دهی   کیلوی  در سراسر کشور 1،3،25 بر روی نمونه های شاهد روانه بازار میگردد .این محصول در بسته بندی های  قابل تهیه میباشد.

کلمه ی “ورمی کمپوست” متشکل از ورمی (نوع خاصی از کرم)و کمپوست(کود آلی )به معنای نوعی کود آلی است .این کود آلی و بسیار غنی از فعالیت نوع خاصی از کرم  در بستری خاص حاصل می گردد .نوع بستر و انجام مراقبت های   لازم در طول مدت تولید در غنای کود ورمی کمپوست بسیار موثر است