جستجو
09302578458 | 09127984958

برچسب: گرانوله

تلفن تماس: 09127984958| 09302578458
کود کامل

کود کامل آلی گرانوله به شماره ثبت ماده کودی 61540 حاوی عناصر ماکرو، مواد آلی و ریز مغذی ها

ترکیبات مهم: فسفر، ازت، پتاسیم، گوگرد – ماده آلی

مخصوص زراعت – باغات – صیفی جات

تلفن تماس: 09127984958| 09302578458
کود کامل آلی گرانوله

فروش ویژه کود سیاه یا کود گوگردی گرانوله برای باغات و زراعت و صیفی جات