بذر کلم برگ سبز بذرینو کد BZNO-214

۷ روز ضمانت بازگشت کالا

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮس

ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺻﻞ ﺑﻮدن ﮐﺎﻟﺎ

bazartamin ad
شناسه محصول: 7939372 دسته:

توضیحات

آموزش کاشت بذر کلم برگ

زمان کاشت : فصل پاییز و بهار

کلم برگ نيز همانند ساير كلمها گياه فصل خنك است و نسبت به دماي پايينتر از4 و بالاتر از 38 درجه سانتيگراد حساس است. دماي مناسب براي اين گياه 27 درجه با طيف حرارتي بين 7 ـ 29 درجه سانتيگراد است. رشد و نمو مجموعه خوراكي كلم برگ تابع شرايط دما قرار ميگيرد. وزن قسمت خوراكي بستگي به ارقام مختلف اين گياه دارد و با افزايش مقدار برگ در گياه افزايش مييابد. بنابراين هرگونه اختلالاتي در رشد و نمو برگ طي دوره رشد ميتواند بر وزن قسمت خوراكي تأثير گذارد.رشد و نمو كلم برگ پس از بذرپاشي درخزانه طي چهارمرحله زير انجام ميگيرد:

1. مرحله پرورش نشاء

2. مرحله رويشي كه طي آن رشد و نمو برگها تا دماي 22 درجه سانتي گراد حاصل مي گردد.

3. بهارش كه به مرحله رويشي پايان مي دهد.

4. رشد قسمت خوراكي كه با افزايش دما تا حدود 22 درجه سانتي گراد سرعت مي يابد.

کلم برگ نسبت به كمبود آب و سله بستن خاك بسيار حساس است از اين نظر خاكهاي سنگين با مواد آلي كافي كه ظرفيت آبي خوبي دارند براي زراعت اين گياه در نظر ميگيرند زمينهاي آبگير و يا خشك باعث ميشود كه قسمت خوراكي آن زودتر ازموعد مقرر تشكيل شود.

احتياجات غذايي كلم برگ بسيار زياد است علاوه بر كود حيواني مي توان نسبت به تنوع واريته و جنس خاك مقاديري حدود 180 كيلوگرم ازت، 90 كيلوگرم p2o5 و 270 كيلوگرم k2o در هكتار توصيه نمود.

سایر توضیحات
خاک مناسب برای کاشت خاک معمولی به همراه خاک برگ
خلوص 95
عمق لازم برای کاشت دو برابر قطر بذر
فصل کاشت بهار
فضای پیشنهادی برای کشت 1 متر مربع
فضای مورد استفاده باغچه،فضای سبز،حاشیه کاری
قوه نامیه 85 درصد
مقدار آب مورد نیاز آبیـاری متوسط و منظم
نوع گیاه صیفی جات
وزن بسته بندی 0.007 کیلوگرم